Ιωάννης Βλαζάκης, ένας σύγχρονος εικονογράφος

μεσαιωνικών χειρογράφων και οικοσήμων

 

Ioannis Vlazakis, a contemporary manuscript illuminator

and heraldic artist

© copyright 2010 www.vandf.gr all rights reserved